Handelsbetingelser

Følgende politik vil omhandle leverendøren CURVEX ApS da de er udbyderen af produktet. 

CURVEX ApS
Overgaden Neden Vandet 9A

1414, København

samt fremvise ordrebekræftelse og valideret ID.
Selve ”Hent selv” er åben mellem 10.00-16.00 i hverdage, og afhentning af varer/pakker kan dermed ikke finde sted i weekenden.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller heriblandt fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. CURVEX ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.
Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, såfremt du har spørgsmål til hvordan reklamationsprocessen er for dig som forbruger.
Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til:


CURVEX ApS
Overgaden Neden Vandet 9A
1414, København
OBS: Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonummer., så det aftalte beløb kan overføres til din bankkonto. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Returret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på vores webshop.
Perioden regnes fra den dag;

 • Hvor du modtager ordren.
 • Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.
 • Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer, der består af flere partier/dele.
 • Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

 

Returneringsomkostninger skal du selv afholde, og dermed hviler omkostningerne ikke hos CURVEX ApS selv.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på hello@curvex.dk. I meddelelsen skal du klargøre og gøre os tydeligt opmærksomme på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret i forbindelse med dit køb.
Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte Returseddel der er vedlagt i selve pakken du har modtaget, og herom sende varen til følgende adresse:

CURVEX ApS
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom til os som afsendere.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

 • Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
 • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
 • Varer, hvor plomberingen er brudt.
 • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
 • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
 • Varer, der forringes eller forældes hurtigt.

Returnering

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Når du returnerer, er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen i pakken, for at sikre validiteten af dit køb, og hvis der skulle forekomme manglende tilbehør, før der kan finde en fuld refundering sted. Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder og vedlægger vores Fortrydelsesformular. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, det der ovenfor beskrives, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet i det du har kontaktet os via hello@curvex.dk. Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Klagemuligheder

Såfremt du har en klage over en vare eller tjenesteydelse, kan din klage indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Link: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail-adresse: hello@curvex.dk

Vilkår og betingelser for abonnementsordning

Ved oprettelsen af abonnementet, oplyses dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles til Attentify på hello@meew.dk. Det er brugerens ansvar, at Attentify til enhver tid har brugerens korrekte kontaktoplysninger.

Umyndige og alderskrav

Hvis brugeren er under 18 år eller umyndiggjort, skal brugeren oprette et medlemskab igennem enten en forældre, værge eller benytte en digital løsning anvist af Attentify. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse abonnementsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som Attentify måtte have mod brugeren i medfør af abonnementet og disse abonnementsbetingelser.

Attentify apps & web

Attentify kan give brugeren adgang til at overvære sine mentale stadier via appen. Brugerens benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at brugeren downloader appen i enten App Store eller Google Play og logger på. Attentify er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved App eller website, herunder i f.m. sletning af data.

Manglende eller for sen betaling

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-mail. Attentify opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af Attentifys’s prisside her. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Attentify ret til uden varsel at blokere abonnementet, så brugeren ikke kan tilgå eksklusivt indhold på appen. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Attentify ret til uden yderligere varsel at ophæve abonnementet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Brugeren kan ikke tilgå eksklusivt indhold på appen, eller ændre på dette hvis abonnementet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til Attentify, og der er fremvist dokumentation herom. Attentify forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Attentify eller af Attentify’s eksterne samarbejdspartnere.

Ændringer

Attentify kan løbende foretage ændringer af disse abonnementsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via Attentify’s digitale kanaler, og via skriftlige udsendelser pr. mail. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for abonnementet, underretter Attentify brugeren om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-mail til ændringens ikrafttræden. Abonnementet har altid mulighed for at blive opsagt, dog har du som bruger 6 måneders binding med, der først frafalder så snart perioden er udløbet. Du kan derfor ikke opsige dit abonnement før perioden ophører, i og med at du har købt udstyr, som vi understøtter.

Attentify kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. Attentify varsler brugeren herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-mail til ændringens ikrafttræden.

Attentify kan løbende foretage prisændringer. Attentify kan foretage regulering af abonnementsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til Attentify’s levering af ydelser til brugeren såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Attentify’s abonnementer og tjenester. Såfremt Attentify foretager sådanne prisændringer underretter Attentify brugeren herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-mail til prisændringens ikrafttræden.

Attentify kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af abonnementsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for Attentify til håndtering af kundehenvendelser, bortfaldende abonnementer eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af Attentify’s forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af Attentify’s til enhver tid gældende prisliste samt Attentify’s digitale kanaler. Såfremt Attentify indfører nye gebyrer underretter Attentify brugeren herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-mail til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter Attentify brugeren herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-mail inden, en sådan stigning træder i kraft.

Opsigelse, ophævelse m.v

Abonnement opsigelse

Brugeren kan opsige sit abonnement, men først efter de 6 måneders binding er udløbet. Hvis brugeren efter bindingsperioden opsiger sit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, vil abonnementet efterfølgende frafalde. Hvis brugeren opsiger den 15. juni, ophører abonnementet således den 30 juli. Ved opsigelse af abonnementet, skal brugeren angive fornavn, efternavn og fødselsdagsdato. En opsigelse kan ske via selvbetjening. Brugeren modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra Attentify. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, påhviler det brugeren eller den der har betalt, beviser at vedkommende har opsagt abonnementet.

Abonnementets ophævelse

Brugeren har ret til at ophæve sit abonnement, hvis Attentify væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for brugeren.

Attentify’s opsigelse

Attentify kan til enhver tid opsige brugerens abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Fortrydelsesret ved køb af produkter på nettet

Når du handler på nettet, har du 14 dages fortrydelsesret. I og med at vores abonnement-pakken indeholder udstyr vi understøtter, har du også fra den dag du har modtaget en bekræftelse af dit abonnement, 14 dages fortrydelsesret af dit køb. Såfremt du fortryder dit købe or nyoprettede abonnement, kan du frit kontakte hello@meew.dk fra den dato du modtager dine varer, og meddele at du ønsker at opsige dit nytilmeldte abonnement.