Om Attentify

Vi arbejder hen imod en fremtid hvor ADHD skaber håb, medfølelse og handlekraft hos både børn og unge.

icon

Om Attentify

Vi arbejder hen imod en fremtid hvor ADHD skaber håb, medfølelse og handlekraft hos både børn og unge.

Vores vision

Skabe bedre fremtidsudsigter for unge med ADHD 

Attentifys fremtidsvision er at hjælpe med de udfordringer flere børnefamilier oplever med diagnosen ADHD, ved hjælp af brugbare værktøjer der kan gøre hverdagen nemmere. Værktøjer der på senere sigt, kan bidrage til, at flere ikke ser diagnosen som en hæmsko, men en styrke, der kan vendes til positive fremtidsudsigter hos vores fremtidige generationer.

Diagnosen hæmmer flere og flere fra den unge generation. ADHD påvirker deres mentale læringskurve, dannelsesproces og evne til at omgås andre socialt. Vi tror på den fremtidige generation, og bestræber os derfor på at bidrage til bedre mentalt helbred og trivsel. 

icon

Vores mission

Hjælpe samfundets fremtidige generation 

Vores mission er at give den rette information og de optimale værktøjer der skal til for at hjælpe børn og unge i deres kognitive udvikling, så ADHD ikke længere ses som en hæmsko. Vi tror på , at vi kan være med til at forbedre livet for mange børn og unge med ADHD

Vores værdier

Skabe håb forud for enhver der bliver stillet med diagnosen 

Vores værdier centrerer omkring et mindset, hvor der altid er plads til udfoldelse og diversitet. Du finder ikke to mennesker der er ens og derfor, skal vi ikke placeres i én samfundskasse blot fordi, vi er stillet med den samme diagnose. Forskellighed er det der gør os unikke og derfor, skal børn og unge med ADHD have den rette og skræddersyet hjælp, der passer til dets behov.

icon
remember
remember

Social proof

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.